Dolaroví milionáři věří akciím a nemovitostem

Nejistota na finančních trzích vede dolarové milionáře ke změně pohledu na investiční nástroje a portfolio. Vedle akcií a nemovitostí očekávají nejzajímavější zhodnocení od private akvity investic či investic do sběratelských aktiv, naopak nejnižší zhodnocení čekají u kryptoměn. Ukázal to exkluzivní průzkum J&T Banka Wealth Report.

wr-logo.jpg

Po dvou letech pandemické karantény to zpočátku roku 2022 vypadalo, že se vše vrátí do zajetých kolejí. Obnoví se narušené dodavatelsko-odběratelské vztahy, srovná se výroba, vrátí se běžný život i proces a my si oddychneme, že to zlé máme za sebou. Jenže člověk míní a svět mění. Ve finále s sebou rok 2022 přinesl mnoho nemalých překážek a zapsal se do historie jako jeden z nejsložitějších a nejtěžších roků za poslední dekády, a to nejen z pohledu investora.

Jen kousek za slovenskými hranicemi vypukla válka, inflace lámala historická maxima, ceny energií se utrhly ze řetězu a trhy, respektive akcie, letěly dolů. Udržet nervy na uzdě bylo mnohdy obtížné.

„Právě ona nejistota a často překotný vývoj vedly české a slovenské dolarové milionáře ke zvažování mnoha investičních kroků a ke změně pohledu na investiční nástroje a portfolio. Pověstný optimismus našich bohatých je ten tam. Současný nechvalný vývoj považují za předzvěst globální ekonomické recese a hrozbu pro své investice. Zejména starší respondenty pak tato situace vede k úvahám o vyšší míře zapojení dětí do správy majetku a hledání cest k jeho dlouhodobému zhodnocení,“ říká Alena Tkáčová, obchodní ředitelka J&T Banky.

Dvanáctý ročník unikátního průzkumu investičního myšlení a chování českých a slovenských dolarových milionářů přináší mnohá poprvé. Ne všechna jsou však tak pozitivní, jako tomu bylo v předchozích ročnících. Bohatí si uvědomují, že stojíme na prahu globální recese, a obávají se dopadu energetické krize a vysoké inflace na naši ekonomiku. Varují před rostoucím populismem a extremismem a rozdělováním společnosti. I nadále však zůstávají patrioty a jsou připraveni pomoci zejména těm nejohroženějším.

„Stojíme na počátku nelehké éry. Evropa, zejména náš region, se bude muset rychle vypořádat s energetickou krizí a celosvětově bude potřeba zkrotit inflaci. Nicméně není důvod k panice. Naopak je třeba více se zabývat očekáváním od financí a plánovat dlouhodobě. Stejně jako všechny předchozí i tato krize pomine a jen ten, kdo zachová klidnou hlavu, udrží svou strategii a využije nabízených příležitostí, z ní může vyjít jako vítěz. Věřím, že společně tuto nelehkou dobu zvládneme a že díky našemu dlouhodobému partnerství budeme vítězi,“ konstatuje Alena Tkáčová.

Jak dolarový milionář vypadá

Největší skupinu dolarových milionářů tvoří lidé ve věku nad padesát let. V průměru je tak českým a slovenským bohatým mezi 53 a 55 lety. Většina dolarových milionářů je stále ekonomicky aktivní, a to i přes narůstající počet penzistů. Nejčastěji jsou dolaroví milionáři podnikateli.

I přes meziroční nárůst žen zůstává svět dolarových milionářů především světem mužským. Do budoucna však lze i nadále očekávat zvyšující se procento žen mezi těmi nejbohatšími. Stejně jako ve světě i u nás půjde především o nástupkyně a rodinné příslušnice bohatých rodin, ve kterých se bude majetek po generace předávat.

Bohatí očima populace

Obecnou populací jsou bohatí vnímáni stereotypně, podceňována na cestě k úspěchu a bohatství je především jejich zásluha – pracovitost a inteligence. Bohaté a úspěšné vnímáme jako Češi s výraznými předsudky. Srovnatelně jako bohaté pak lze kritizovat bez nařknutí z předsudků pouze kriminálníky a konzumenty marihuany.

„Napovídají o tom výsledky z průzkumu v obecné populaci, kde respondenti popisovali, jaké vlastnosti mají bohatí lidé obecně a bohatý člověk, kterého známe osobně. Bohatého člověka, kterého známe, hodnotíme mnohem častěji jako pracovitého a inteligentního, než jak vnímáme bohaté obecně. Bohaté si také neprávem představujeme jako někoho, komu jde jen o peníze. Také si je představujeme výrazně méně optimistické, než ve skutečnosti jsou,“ uvádí Alena Tkáčová.

Dolaroví milionáři ve světě investic

Nejistota a často překotný vývoj na finančních trzích vede dolarové milionáře ke zvažování mnoha investičních kroků a ke změně pohledu na investiční nástroje a portfolio. V pohledu na vývoj očekávání nejzajímavějšího zhodnocení investic v Česku a na Slovensku se tak zásadně projevují dva faktory: vnějším vlivem jsou vyšší úrokové sazby a naopak vnitřní rozměr představuje vyšší finanční gramotnost.

Za co mohou vyšší úrokové sazby

První efekt, vyšší úrokové sazby, na jedné straně zvyšuje atraktivitu pevně úročených aktiv, jakými jsou termínované vklady či státní dluhopisy. Tedy investiční nástroje, které stály dlouhodobě mimo zájem dolarových milionářů. Na druhou stranu vyšší úrokové sazby negativně ovlivňují ostatní investice např. z důvodu přecenění, nebo alespoň snižují jejich atraktivitu. Příkladem mohou být startupy či kryptoměny, které se z hlediska očekávaného výnosu důvěře dolarových milionářů netěší. Propad v očekávání výnosu u dolarových milionářů zažily také nemovitosti, které jsou učebnicovým příkladem naplnění efektu přísnější měnové politiky.

„Nejlépe je vidět efekt vyšších úrokových sazeb a rozdílné měnové politiky mezi ČNB a ECB právě u pevně úročených aktiv. Zatímco v Česku využilo tyto produkty 66 % respondentů, na Slovensku je to pouhých 21 %. Vysoké úrokové sazby tak zejména české milionáře podporují k vyšší držbě hotovosti a vyčkávání,“ uvádí Vratislav Svoboda, ředitel privátního bankovnictví J&T Banky.

Movití hodnotí v dlouhodobém horizontu

Druhý efekt, vyšší finanční gramotnost, se opět projevuje ve více rozměrech. I přes výrazné propady cen akcií a dalších rizikových aktiv v letošním roce milionáři nehodnotí situaci krátkozrace na základě okamžité skutečnosti, ale naopak se naučili situaci hodnotit v dlouhodobém horizontu. A tak i přes výrazné propady akciových trhů očekávají naši bohatí nejvyšší zhodnocení od akcií, zejména zahraničních firem. Poprvé v historii se tak akcie dostávají před cihly, tedy nemovitosti, které do této doby hrály v očekávání zhodnocení prim.

„Dolaroví milionáři si tak velmi dobře začali uvědomovat, že akcie dokážou z dlouhodobého hlediska doručit největší zhodnocení ze všech hlavních tříd finančních aktiv, a to i přes zvýšenou volatilitu. Tu stále častěji vnímají jako vedlejší a nutný efekt na cestě k dlouhodobě zajímavým výnosům porážejícím inflaci,“ popisuje Svoboda.

Další rozměr finanční vyzrálosti se projevuje v přístupu k investicím a rozšíření spektra investičních nástrojů. Dochází tak k vyvážení investičního portfolia u starších investorů o rizikovější nástroje a naopak u mladších investorů, často zainvestovaných pouze v rizikových aktivech jako technologické akcie, kryptoměny a startupy, k doplnění portfolia o něco jistějšího, například nemovitosti.

Vedle akcií a nemovitostí pak nejzajímavější zhodnocení očekávají od private ekvity investic či investice do sběratelských aktiv, zejména pak investice do umění, které zvažují i ti, kteří tvrdí, že umění nerozumějí.

Hlavní motivací pro takovou investici je právě zhodnocení peněz. Na Slovensku je zajímavé zhodnocení očekáváno také u korporátních dluhopisů či zlata.

Naopak nejnižší zhodnocení či pokles výnosů v následujícím období čekají dolaroví milionáři shodně zejména u kryptoměn. „Poklesu zájmu se také těší tuzemské akcie, tedy akcie domácích firem, což může být způsobeno hrozbou sektorových daní. V Česku počítají dolaroví milionáři rovněž s poklesem výnosu z nemovitostí. Dělicím prvkem u propadu výnosu investic je pak opětovně věk. Mladší respondenti jsou propadem akcií a krypta zaskočeni více než ti starší, věří ale, že pokles bude krátkodobý a vše se vrátí k růstu, který opětovně potáhnou technologické inovace,“ vyjmenovává Kujal.

Akcie se stávají hlavním investičním nástrojem

Zatímco loni byly akcie výrazným zdrojem bohatství dolarových milionářů, letos jsou často tím, co způsobilo ztenčení jejich jmění. Největší propady ve svých portfoliích zaznamenali především mladší dolaroví milionáři, kteří nejčastěji investovali do akcií technologických firem. Přesto akciím, a to zejména těm zahraničním, věří výrazně více českých a slovenských dolarových milionářů, než tomu bylo v minulosti.

Milionáři věří, že současné propady na akciových trzích jsou pouze dočasné a dříve nebo později se vrátí k růstu. Většina tak spíše vyčkává, a menší část dokonce propadů využívá k dalším nákupům. Akcie pak považují za jeden z hlavních a často jediný nástroj, kterým je možné se bránit inflaci.

V kontrastu s důvěrou v zahraniční akcie je nedůvěra ve vývoj akcií domácích. „Klíčovými tituly pražské burzy jsou akcie společností, na které dopadne zdanění mimořádných zisků,“ říká Martin Kujal. Více než polovina dolarových milionářů se považuje více za podnikatele než znalce akciových a finančních trhů, proto dají na doporučení expertů, kteří se v dané problematice lépe orientují a se kterými konzultují své kroky, jak zhodnotit a ochránit své portfolio.

Více než tři čtvrtiny milionářů investují dlouhodobě a pravidelně, a proto je současný výkyv příliš neznervózňuje. Časování trhu považují za jednu z nejčastějších chyb nezkušených investorů, která přináší větší ztráty než setrvání v investici po čas poklesu cen. Více než 80 % dolarových milionářů z česko-slovenského regionu si to i díky svému investičnímu rozhledu a zkušenostem uvědomuje a tvrdí, že pro úspěch v investování je důležitější výběr správných akcií.

Nemovitosti a půda jako zdroj pocitu klidu

Realitní trh v podobě stavebních pozemků a rezidenčních nemovitostí zažil největší propad z hlediska důvěry v nejvyšší možné zhodnocení, a to jak u českých, tak slovenských dolarových milionářů. Oproti předchozím letům se již od nemovitostí nečeká tak překotný růst. „Příčinou markantního meziročního poklesu v atraktivním zhodnocení je právě již zmiňovaný efekt vyšších úrokových sazeb, který může s ohledem na rostoucí náklady financování snižovat nejen poptávku po nemovitostech, ale ochladit i cenový vývoj,“ vysvětluje Pavel Ryska, analytik J&T Banky.

I přesto ale dolaroví milionáři do nemovitostí nadále investují. V prostředí nejistoty a ztrát pro ně představují poměrně jistou investici, investici, která drží svou hodnotu. Celkem 4 z 10 milionářů dokonce deklarují, že v reakci na dosavadní vývoj investovali právě do nemovitostí. Uvědomují si totiž omezenou nabídku i zdlouhavý proces výstavby, což by mohlo omezit případné poklesy cen a přetavit se jen do zpomalení jejich růstu či stagnace v nejbližším období.

Veřejně neobchodované znamená méně kolísavé

Více než pětina českých i slovenských dolarových milionářů očekává atraktivní zhodnocení u private ekvity investic, které s ohledem na fakt, že jde o neveřejně obchodované společnosti, v časech tržních propadů a paniky nepodléhají velkým výprodejům právě jako firmy kótované na burzách.

Rozporuplné reakce na kryptoměny

Zatímco většina milionářů věří, že se akciové trhy vrátí k růstu, k opětovnému růstu kryptoměn jsou nejvíce skeptičtí ze všech investičních nástrojů. Historicky jim věří nejméně dolarových milionářů. Většina respondentů souhlasila s tím, že vývoj kryptoměn je jenom utvrdil v přesvědčení, že jsou pouze nafouklou bublinou a nepotvrdily postavení digitálního bezpečného přístavu. I tak však mezi mladými milionáři najdeme skupinu těch, kteří kryptoměnám i nadále věří. Kryptosvět je často součástí jejich životního stylu.

Dluhopisy, skrytá příležitost

Korporátní dluhopisy mají v investičním portfoliu majetných dlouhodobě své místo. Kvalitní korporátní dluhopisy jsou chápány jako bezpečný investiční nástroj. Zejména na Slovensku víra v zajímavý výnos meziročně výrazně stoupla.

„Jedním z hlavních faktorů růstu jejich oblíbenosti je růst výnosů do splatnosti, což vytváří potenciál, aby jejich zhodnocení porazilo průměrnou inflaci do doby splatnosti daného dluhopisu či za období minimálního investičního horizontu investičních fondů zaměřených na dluhopisy. Na oblíbenosti dluhopisům přidává také fakt pevného úročení a v porovnání s akciemi rovněž minimální volatilita,“ říká Martin Kujal. Státní dluhopisy jsou pak součástí portfolia zejména starších respondentů, kteří je považují za „velmi bezpečnou“ investici na úrovni termínovaných vkladů.

DOLAROVÝ MILIONÁŘ V KOSTCE

 • Obecnou populací je vnímán stereotypně. Na cestě k úspěchu je podceňována především jeho pracovitost a inteligence.
 • Prokazuje hlubší investiční gramotnost – rozšiřuje spektrum investičních nástrojů a vyvažuje investiční portfolio z hlediska rizika a dlouhodobosti.
 • Nejvyšší zhodnocení očekává od akcií, a to i přes výrazné ztráty, které si akciové trhy připsaly. Uvědomuje si totiž, že akcie dokážou z dlouhodobého hlediska doručit největší zhodnocení ze všech hlavních tříd finančních aktiv.
 • Nemovitosti považuje stále za atraktivní, ale nepřinášejí takový výnos jako v předchozích letech. Spolu s půdou je považuje za zdroj alespoň částečného pocitu klidu. 
 • Kryptoměny nepotvrdily postavení digitálního bezpečného přístavu. Na rozdíl od akcií nevěří v jejich opětovný růst.
 • V dluhopisech vidí skrytou příležitost.
 • I přes turbulentní propady a nejistou dobu si zachoval chladnou hlavu, nepropadl panice, diverzifikoval, dál pravidelně investoval a využil nabízených příležitostí.
 • Očekává příchod globální ekonomické recese a současnou ekonomickou situaci považuje spíše za hrozbu pro své investice.
 • Situaci v energetice vnímá jako kritický problém. Řešení vidí v nabídkové straně energetického trhu, a podporuje tak investice vedoucí ke zrychlení výstavby nových zdrojů výroby energie, ale i v hledání nových cest.
 • Inflaci považuje za očividný problém, který má hned několik příčin, a má velké obavy z negativních dopadů inflace zejména na běžné domácnosti a nejzranitelnější vrstvy společnosti.
 • Letošní rok byl z hlediska uchování hodnoty bohatství nejslabší. Za výkyvy v hodnotě bohatství, ať už pozitivními, či negativními, pak mohou především akcie.
 • Největší vliv na tvorbu a udržení bohatství budou mít vysoká inflace, energetická krize a válka na Ukrajině.
 • Dlouhodobě kritizuje efektivitu státní správy, nedostatek lídrů a politické vize.
 • Nelichotivě hodnotí českou vládu za řešení problémů spojených s cenami energií a udržením schodku veřejných financí.
 • Kladně vládu hodnotí za ujmutí se předsednické role v Evropské unii. Česko pak označuje za spolehlivého partnera pro ostatní země EU.
 • Odsuzuje invazi Ruska na Ukrajinu a oceňuje kroky domácí vlády s ohledem na podporu Ukrajiny v tomto boji. Sám se do pomoci aktivně zapojil, nejčastěji formou finanční a materiální pomoci.
 • Uprchlickou vlnu vnímá jako příležitost ukázat, že máme nejen srdce a odhodlání pomáhat, ale také jako ekonomickou příležitost a možnost, jak ulevit přehřátému trhu práce.
O průzkumu J&T Banka Wealth ReportPrůzkum probíhal na sklonku roku 2022 ve spolupráci s výzkumnou agenturou Perfect Crowd. Jeho cílem průzkumu bylo zmapovat investiční chování a životní styl českých a slovenských dolarových milionářů, tedy osob, jejichž disponibilní majetek má hodnotu alespoň 1 milion amerických dolarů.Do průzkumu se zapojilo 309 respondentů z řad dolarových milionářů (192 Čechů a 117 Slováků). Data byla sbírána prostřednictvím online dotazníků. Kvalitativní pohled doplnily hloubkové rozhovory.
V příštích dílech našeho seriálu o chování a názorech českých a slovenských dolarových milionářů mj. zjistíte, zda movití očekávají příchod recese, jak nahlížejí na současnou situaci v energetice a co bude mít největší vliv na tvorbu a udržení bohatství.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.