Kdy je možné odejít do předdůchodu

Předčasný důchod není jedinou alternativou pro člověka, který chce odejít do penze pár let předtím, než mu vznikne nárok na řádný důchod. Jestli se stanou předčasné důchody méně výhodné, jak o tom hovoří vláda, například kvůli většímu následnému krácení výše starobní penze, je namístě o to více zvažovat i jiné možnosti. Jednou z nich je předdůchod.

V případě předdůchodu je třeba mít naspořenou dostatečnou částku na svém účtu doplňkového penzijního spoření. Podle toho, kolik máte naspořeno, můžete zvolit délku jeho výplaty. Lze o něj požádat nejdříve pět let před důchodovým věkem.

Zásadní rozdíl oproti předčasnému důchodu je ten, že v případě předdůchodu nedostáváte od státu žádnou platbu – vyplácíte si výhradně vlastní prostředky, a to z doplňkového penzijního spoření. Naopak předčasný důchod je vyplácen ze státního rozpočtu.

Při předdůchodu se starobní penze krátí podstatně méně než při předčasném důchodu. Zároveň si můžete libovolně přivydělávat.

„Při předdůchodu získáte dva,bonusy‘ – budoucí starobní důchod může být pozitivně ovlivněn ziskem vyloučené doby (jako jsou např. i rodičovská či vojna) z titulu předdůchodu a stáváte se státním pojištěncem z hlediska zdravotního pojištění,“ shrnul pro Právo důchodový poradce Martin Kohoutek.

Rozhodně ale podle něj nemůžete počítat s tím, že pokud skončíte v zaměstnání a využijete předdůchodu, že vám budoucí starobní důchod neklesne. „Velmi pravděpodobně klesne z toho důvodu, že při samotném předdůchodu nezískáváte dobu důchodového pojištění, tzn. „odpracované“ roky do důchodu. To lze doplnit například dobrovolným důchodovým pojištěním, ale to znamená další výdaj navíc,“ podotkl Kohoutek.

Jinými slovy, doba pobírání předdůchodu se považuje za vyloučenou dobu pro účely stanovení osobního vyměřovacího základu pro výpočet starobního důchodu, avšak při zjišťování délky doby pojištění se k ní nepřihlíží.

Předdůchod je podle Kohoutka výhodný pro ty, kdo chtějí pokračovat například v zaměstnání, ale klesly jim výdělky oproti jejich „životnímu“ průměru. „Díky zisku vyloučených dob z titulu předdůchodu pak tento pokles nemusí mít negativní vliv na výši budoucího důchodu,“ upozornil.

Co je nutné splnit

Nutnou podmínkou pro předdůchod je, že musíte spořit minimálně pět let v doplňkovém penzijním spoření. Do této doby lze započítat i spoření v penzijním připojištění.

Dále musíte dosáhnout patřičného věku. Pro muže to znamená dosáhnout věku, který je o pět let nižší než jejich důchodový věk. U žen se těch pět let počítá od důchodového věku muže stejného data narození. Další podmínkou je, že musíte mít dostatek naspořených prostředků podle toho, jak dlouho si chcete předdůchod vyplácet.

Předdůchod si musíte vyplácet alespoň po dva roky, maximálně pak pět let. Měsíčně si musíte posílat ze spoření minimálně 11 791,80 koruny (odpovídá 30 procentům průměrné mzdy vyhlášené ministerstvem práce). Tato částka platí pro předdůchod zahájený v roce 2023.

Pokud budete chtít čerpat předdůchod po dva roky, musíte tak mít naspořeno minimálně 283 tisíc korun, pokud čtyři roky, aspoň 566 tisíc korun. Případné chybějící finanční prostředky lze na účet doplňkového penzijního spoření vložit jednorázově.

Čerpání předdůchodu – minimální měsíční částka: 11 791,80 Kč
Počet let čerpáníNutná úspora (zaokrouhleno)
2 roky283 003 Kč
3 roky424 505 Kč
4 roky566 006 Kč
5 let707 508 Kč

Žádost o výplatu předdůchodu podáte u vaší penzijní společnosti. Můžete vyčerpat všechny prostředky a ukončit smlouvu, popřípadě ve spoření pokračovat. O vzniku a délce pobírání předdůchodu má penzijní společnost informovat vaši zdravotní pojišťovnu i Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ), informační povinnost vůči své zdravotní pojišťovně máte však i vy.