Akcie nebo hotovost: Co byste měli mít na paměti

Akcie jsou základním stavebním kamenem téměř každého dlouhodobého investora. Přes 2 století generují průměrný roční výnos okolo 10 % a jsou dlouhodobě nejspolehlivějším nástrojem v boji s inflací. Přesto je mnoho investorů, kteří investováním do akcií prodělali peníze. Většinou proto, že nedodržují jednoduché, časem prověřené, zásady investování. Které to jsou? Diverzifikovat, koupit a držet, nesnažit se načasovat trh a nepanikařit.

Jedním z nejlepších příkladů této investiční filozofie je norský státní investiční fond, známý jako norský ropný fond. Ten spravuje bohatství, které Norsko získalo díky těžbě ropy a díky jeho obří velikosti je vůbec největším investorem na světě. Jeho cílem je ochrana a růst hodnoty spravovaného bohatství pro budoucí generace. Jak je vidět z Obrázku 1, téměř 70 % prostředků státního fondu je investováno do akcií (v přepočtu přes 18 bilionů korun). Přes 27 % pak tvoří dluhopisy, 2,7 % je investováno do nemovitostí a zbytek do infrastruktury obnovitelných zdrojů energie.

Obrázek 1: Složení norského ropného fondu 
Zdroj: www.nbim.no – výroční zpráva 2022

Investice tohoto finančního giganta řídí na plný úvazek tým 386 investičních analytiků, ekonomů a rizikových manažerů. Mohlo by se zdát, že takto početný tým investičních profesionálů bude řídit své investice pokročilejším způsobem, než jsou uvedená 4 pravidla, a dokáže se vyhnout vážnějším propadům. Ale není tomu tak. A z dobrého důvodu. Každý zkušený investor totiž ví, že trhy nelze předvídat a pokoušet se o to často znamená horší investiční výsledky a větší riziko. Tržní propady je tedy nutné tzv. vysedět.

Tým správců fondu investuje do široce diverzifikovaného portfolia globálních akcií a ve svém portfoliu drží akcie více než 9 tisíc firem ze 70 zemí světa. Není tedy překvapením, že v roce 2022 klesla hodnota portfolia Norského ropného fondu o 1,637 miliard norských korun, což znamená pokles hodnoty majetku o 17,58 % (vyjádřeno v amerických dolarech).

Obrázek 2: Výnosy Norského ropného fondu za posledních 10 let v miliardách norských korun 
Zdroj: www.nbim.no – výroční zpráva 2022

A nebylo to poprvé, kdy jeho akciová složka zažila propad hodnoty. Z obrázku níže je vidět, že za téměř 25 let fungování zažil fond pokles akcií celkem 7krát.

Obrázek 3: Historické výnosy z investic fondu podle třídy aktiv. 

Nicméně díky jednoduché strategii “kup a drž” dovedl profesionální tým investičních správců tento fond od roku 1998 k průměrnému ročnímu zhodnocení 5,7 %. To představuje výnos asi 300 % za celé období. Jedná se o skvělou ukázku toho, že jednoduchá investiční pravidla fungují stejně pro malé i velké investory.

Možná si říkáte, jak můžete jako drobný investor koupit a držet akcie 9 000 firem? Díky nízkonákladovým fondům kolektivního investování, jako jsou ETF, je to ale velmi jednoduché. Mnohem složitější je disciplinovaně dodržovat popsaná investiční pravidla.

Proto doporučujeme využívat služeb důvěryhodného finančního poradce. V České republice je aktuálně přes 15 000 finančních poradců nabízející investiční služby. My doporučujeme důvěřovat poradci, který důvěřuje trhu.

Při výběru poradce byste určitě měli eliminovat takzvané stock pickery. To jsou poradci, kteří se snaží vybírat konkrétní akcie nebo podílové fondy na základě jejich dosavadní výkonnosti a ty prodávat klientovi. Často nabízí fondy, které za poslední rok nebo pět let nejvíce vydělávaly. Proč? Protože takové fondy se lépe prodávají. Jejich klienti však často končí tak, že kupují za draho a prodávají za levno.

Vyškrtněte také časovače trhu. To jsou ti, kteří vás budou přesvědčovat, že trhy hlídají a v případě problémů z trhu včas vystoupí nebo do něj ve správný okamžik nastoupí. Tím se snaží nakupovat při poklesu a prodávat na vrcholu. Problém těchto strategií spočívá v tom, že je velice nepravděpodobné, že by někdo skutečně dokázal vybrat správné akcie ve správný čas – zejména více než jednou. Přes 50 let výzkumu potvrzuje, že lidé nedokážou rok co rok konzistentně vybírat ty správné akcie, ani časovat trhy. Ani ten nejchytřejší člověk na planetě není tak chytrý jako trh. Trhy jsou chytřejší než poradci, analytici a všichni finanční odborníci.

Proč tomu tak je? Trhy odvádí dobrou práci z dobrých důvodů. Aby se mohl uzavřít jakýkoliv obchod, vždy se musí spojit kupující a prodávající. Ceny musí být dostatečně nízké, aby přilákaly nové investory a dostatečně vysoké, aby někoho přiměly k prodeji. Obě strany se musí cítit dobře, jinak obchod neuskuteční. Tímto způsobem je zajištěno, že ceny jsou stanoveny na základě kolektivního názoru všech účastníků na trhu.

Trhy jsou navíc vysoce efektivní při zpracování informací o společnostech a jejich výkonnosti. Jakmile jsou k dispozici nové informace, např. oznámení o akvizici, jsou rychle zapracovány do cen akcií zúčastněných společností. To zajišťuje, že ceny akcií jsou vždy aktuální a odrážejí všechny dostupné informace.

Z této logiky vyplývá, že ačkoliv ceny na trhu nemusí být naprosto „správné“ ve všech případech (např. během paniky na trhu), v dlouhodobém horizontu odpovídají realitě. Proto byste měli důvěřovat finančnímu poradci, který důvěřuje trhu.

Tito poradci se snaží pomoci investorům zachytit výnosy trhu, místo aby se ho snažili přechytračit. Tuto strategii podporují desítky let výzkumu a rostoucí obliba ETF a indexových fondů v posledních letech. Stejně tak i Edward vychází z výzkumu, který poskytl poznatky o tom, jak diverzifikace (tj. proces rozložení investic do různých aktiv s cílem minimalizovat riziko) může snížit kolísavost portfolia, aniž by musely být obětovány výnosy. Tato strategie však vychází ze zdravého rozumu, že trhy se nedají předvídat a Váš majetek by měl být správně rozložen s předpokladem, že nikdo neví, co přinese budoucnost. Vidíme to pokaždé, když média zveřejní nějakou nečekanou zprávu, na kterou reagují různé investiční nástroje rozdílným způsobem. Některé nástroje rostou, jiné naopak padají.

Podle našich zkušeností je poměrně snadné s investičními principy popsanými v tomto článku souhlasit. Ale je těžké je dodržovat, když nastanou těžké časy. Pokud tyto základní principy trhů a jejich fungování akceptujete a dávají vám smysl, měli byste mít poradce, který je akceptuje také. Důvěřujte tedy poradci, který důvěřuje trhu.Zdroj: Edward