Jak jsem objevil kouzlo v transformačním koučinku, aneb Příběh osobního objevování a růstu

Už dlouho se zabývám osobním rozvojem, abych posouval své hranice, dosahoval stanovených cílů
a nacházel svou vlastní motivaci, abych pak lépe dokázal motivovat jak sebe, tak i ty ostatní. Vždy
jsem byl ten, kdo vedl své podřízené, tým a postupně firmu, kde jsem zjistil, že mi vlastně něco pořád
chybí, i když jsem absolvoval spoustu seminářů včetně direktivní NLP v rámci MLM, nebo cvičil Slívovu
metodu na kontrolu své mysli a jiné kurzy, které mě pomáhaly nalézt to co jsem vždy hledal. Ale stále
to nebylo to, co mi chybělo. Až jednou mě oslovila akademie Radka Karbana škola koučinku.
Trošku odlišný systém práce s velmi rychlými výsledky a posuny v myšlenkových pochodech a tam
jsem zjistil, že můžeme velmi elegantně a bez nátlaku pracovat a rozvíjet to co nás brzdí, co nás blokuje
jako například naše nesmyslné opakující se vzorce, vlastní přesvědčení, životních nastavení, rysy
osobnosti. Celkově poskytuje prostor pro práci s rovnováhou, pracovní a životní spokojeností, smyslem
a postoji k sobě samotnému.


Transformační koučink představuje hlubokou a komplexní cestu osobního rozvoje a transformaci. Jeho
význam spočívá v tom, že každému umožňuje prozkoumat jejich vnitřní svět a objevit potenciál, který
dosud možná neznali. Tento proces se opírá o důvěru, empatii a podporu ze strany kouče, který
klienty provází jejich cestou k osobnímu růstu.


Význam transformačního koučinku spočívá také v jeho schopnosti pomáhat lidem překonávat jejich
vnitřní překážky a omezení, anebo poskytuje prostor k tomu, aby si byli všichni vědomi svých
limitujících přesvědčení a naučili se je transformovat na podporující a pozitivní myšlení. Tento proces je
klíčem k osvobození od minulých traumatu a bloků a k dosažení většího sebevědomí a sebeúcty.
Pokud člověk opravdu chce něco změnit ve svém životě, pak je nutné aby se na to zaměřovat
dlouhodobě, aby se výsledky nejenom dostavily, ale i přeprogramovaly.


Dovolte mi, abych s vámi sdílel příběh svého osobního objevování kouzla v koučinku a toho, jak mi
tento proces změnil pohled na svět a život samotný.
Jak se říká: „Nejlepší investice je investice do sebe, protože kvalita Vaší osobnosti ovlivňuje kvalitu
všeho, co děláte, včetně vašich vztahů.“

První setkání s transformačním koučinkem:
Moje cesta začala ve chvíli, kdy jsem se ocitl na křižovatce svého života. Cítil jsem se ztracený a
nejistý ohledně svého směru a cílů. Toužil jsem po změně, ale nevěděl jsem, jak ji dosáhnout. Jelikož
miluji vzdělávání do osobního rozvoje, přihlásil jsem se do kurzu, který dokáže poměrně rychle a velmi
efektivně usměrňovat myšlenky a stanovit si reálné cíle, což jsem v danou chvíli potřeboval.
Postupně jsem objevoval hlubší porozumění sobě samému a svým motivacím. Koučování mi pomohlo
překonat mé vnitřní překážky a omezení a najít nové způsoby, jak se vyrovnat se stresem a tlakem
ve svém životě. Zjistil jsem, že pokud se budu ptát jinak, výsledky se dostanou poměrně rychle.
„Jak by ses mohl na ty věci dívat z jiné perspektivy, které právě teď řešíš?“
„Kdyby můj cíl mohl mluvit, co by mi řekl?“
„Které zkušenosti a dovednosti ti nejvíce pomohly se dostat tam, kde právě jsi?“
„Kdyby byla všechna povolání na světě honorována stejnou mincí, co bys chtěl dělat?“
„Když se podíváš zpět na svůj život optikou šedesátiletého člověka, který prožil skvělý a spokojený
život, co konkrétně vidíš? Jak se to liší od současnosti?“
Velmi zajímavé jsou i otázky na 6 posilujících skupin otázek, které slouží posunutí do pozitivní roviny,
jako např. „Co mi teď už v životě dělá radost“ nebo „Kdybych věděl, že nemohu selhat, co bych udělal
právě dnes“, ….

Objevování hlubšího smyslu:
Během našich sezení jsem začal objevovat hlubší smysl a účel ve svém životě. Kouč mě povzbuzoval
k samostatnému zkoumání mého vnitřního já a k objevování svých hodnot a přesvědčení. Procházel
jsem procesem sebereflexe, který mi umožnil lépe pochopit, co je pro mě skutečně důležité, a co mě
naplňuje.
„Kruh života“ je skvělý nástroj, jak se zamyslet v životě celkově nad životem, v hlavních životních
oblastech a najít si svou životní rovnováhu, tkz. IKIGAI.


Transformace a růst:
Během své cesty k objevování kouzla v koučování jsem zažil řadu transformací a růstu. Byl jsem
schopen lépe porozumět svým potřebám a prioritám a lépe se orientovat ve svém životě a kariéře.
Díky koučování jsem objevil novou úroveň sebevědomí a sebeúcty a odvahu k tomu, abych následoval
své sny a vášně. Byl jsem schopen překonat své obavy a pochybnosti a dosáhnout většího míru
spokojenosti a naplnění ve svém životě.

Překonávání limitujících přesvědčení:
Dalším důležitým prvkem transformačního koučinku je překonávání limitujících přesvědčení. Klienti si
často nejsou vědomi svých nevědomých přesvědčení, které je brzdí ve dosahování jejich cílů.
Transformační koučink jim pomáhá identifikovat a překonat tyto překážky a dosáhnout většího
osobního úspěchu.

Překonávání mých omezených myšlenkových vzorců a přesvědčení. Seminář transformačního kouče mi
pomohl identifikovat tyto vzorce a vytvořit nové, konstruktivnější způsoby myšlení. Díky tomu jsem
začal vidět výzvy jako příležitosti k růstu a změně, namísto překážek.

Objevování vlastní identity:
Jedním z klíčových aspektů transformačního koučinku je objevování vlastní identity. Během tohoto
procesu klienti zkoumají své hlubší hodnoty, přesvědčení a motivace a hledají způsoby, jak je
integrovat do svého života a kariéry.


Tento proces zahrnuje reflexi, sebezkoumání a aktivní hledání toho, co tvoří jednotlivce. Důležitým
aspektem tohoto procesu je uvědomění si svých hodnot, přesvědčení, zájmů a aspirací. Objevování
vlastní identity umožňuje jednotlivcům nalézt smysl a naplnění ve svém životě tím, že se lépe orientují
ve světě kolem sebe a nacházejí autenticitu ve svých životních rozhodnutích.
4Typy motivace, jako jsou externí (stimulujicí a vlastní – často nastává stav flow) nebo negativní
(nadřazené – dlouhodobá demotivace)

V NLP jsem se již seznámil s Diltsovou pyramidou, ale zjistil jsem, že „prostorová neurologická úroveň
s aplikací na cíl“ má výrazně hlubší uvědomění, už jenom, když jste v úrovni mysli s větším přesahem
smylu a kouč se vás zeptá: „když by sis představil symbol v kontextu s vyšším já, jak by ten symbol
vypadal, jakou by měl barvu“ v tomto momentu, kdy si jej představíte a vezmete si ho sebou,
postupně jak budete po schodech jednotlivých úrovní opět klesat dolů, budou se jednotlivé úrovně
v pyramidě více prohlubovat, a to se nebavím ještě o kotvení, který ten výsledek jenom umocňuje.
Další technika „konverzační neurologická úroveň“ je také velmi efektivní při hledání, kde se nám člověk
v dané úrovni zasekl. Velmi elegantně je zde přidané rozšíření hodnotového přesvědčení a role
identity. Tím to má pro člověka výrazně hlubší efekt a při sestupu po schodech nahoru a dolů, je pak
hlubší uvědomění.


Dále si je potřeba uvědomit, že se velmi lehce zaměňuje identita s chováním, jako například dětem se
často říká: „Jsi špatný“ (výrok o identitě) když udělali něco špatného (chování).
V důsledku toho si mnoho lidé myslí, že jsou tím, co dělají a podle toho se posouvají.
„Neurologické úrovně odděluji čin od osob – nejste svým chováním“!!

Více informací a možnost objednání na Poradenství a koučink Solution & Mindset.