Podnikatelské pojištění je důležitou součástí zdravého portfolia. Pomůžeme Vám zajistit efektivní řešení vaší pojistné ochrany, která pokrývá základní i katastrofická nebezpečí, přerušení provozu, profesní odpovědnost, odpovědnost za škodu a dalších nebezpečí.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

 • provozní činností, vadou výrobku,
 • výkonem vlastnických práv k nemovitostem,
 • na věcech užívaných, na věcech převzatých, na věcech vnesených, na věcech odložených,
 • na pronajatých nemovitostech, na věcech zaměstnanců,
 • na převzatých vozidlech, při nakládání a vykládání zboží, provozem pracovních strojů, atd.,
 • včetně náhrady nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou.

Životní pojištění

 • životní pojištění (důchodové, kapitálové, investiční, variabilní),
 • rizikové životní pojištění,
 • úrazové pojištění,
 • pojištění denních dávek při pracovní neschopnosti,
 • pojištění dětí.

Pojištění profesní odpovědnosti pro

 • provozovatele nestátních zdravotnických zařízení (zubní lékaře, lékárny, ambulantní lékaře…),
 • poskytovatele sociálních služeb,
 • ekonomické a právnické profese (advokáti, notáři, auditoři, daňoví poradci, účetní),
 • realitní kanceláře,
 • správce nemovitostí.

Pojištění majetku a odpovědnosti

 • pojištění bytu, rodinného domu nebo rekreační budovy,
 • pojištění domácnosti,
 • cestovní pojištění,
 • pojištění odpovědnosti (občanské, zaměstnance vůči zaměstnavateli),
 • autopojištění.

CO DOPORUČUJEME V OBLASTI PODNIKATELSKÉHO POJIŠTĚNÍ?

Profesní odpovědnost

Potřebují jej klienti, kteří se zabývají duševní činností vyžadující určité vzdělání. To jsou např. lékaři, daňoví poradci, účetní, advokáti, notáři, auditoři, makléři, správci nemovitostí, realitní kanceláře, architekti, IT specialisté (společnosti), projektanti, architekti, poskytovatelé sociálních služeb, veterináři, personální agentury.

Obecná (provozní) odpovědnost

Všichni ostatní klienti, kteří svou podnikatelskou činností, výrobkem nebo službou mohou způsobit škodu na majetku nebo újmu na zdraví třetím osobám.

Budovy – pokud klient podniká ve vlastní nemovitosti
Stavební součásti – úpravy pronajatého prostoru na náklady klienta
Movité věci – zařízení, vybavení, zásoby, cennosti ve vlastnictví klienta, ale i cizí věci užívané (vypůjčené) nebo převzaté (do opravy)

Pro klienty není tak známé, ale může být velice důležité. Kryje stálé náklady, které musí klient vynakládat i v době přerušení provozu, a ušlý zisk, kterého by klient dosáhl, pokud by k přerušení provozu nedošlo.

Pro klienty, kteří si přejí co nejširší rozsah pojištění na uvedený majetek. V rámci pojištění majetku pojišťujeme jen zvolená pojistná nebezpečí. Allriskem lze připojistit téměř všechna rizika.

Nákladem u tohoto pojištění myslíme přepravu vlastního zboží nebo vybavení – prosíme nezaměňujte s pojištěním odpovědnosti dopravce! Toto pojištění je vhodné např. pro majitele obchodu, který má více prodejen a sklad zboží na jiné adrese, nebo pro servisní techniky, kteří s vlastním vybavením cestují za klienty.

UŽ VÍTE, JAKÉ POJIŠTĚNÍ POTŘEBUJETE? KONTAKTUJTE NÁS...

Naši specialisté jsou připraveni vytvořit vám nabídku pojištění i v případech, kdy jsou vaše požadavky velmi specifické.

Proto neváhejte a kontaktujte nás pro nezávaznou kalkulaci.

  Disclaimer

  Finanční služby zde propagované a nabízené poskytujeme jako společnost (ŠOLC & PARTNEŘI Majetkové a Investiční poradenství s.r.o., IČO: 17612420, se sídlem K Říčanům, 103 00 Praha-Kolovraty) prostřednictvím našich finančních poradců uvedených na tomto webu, a to v roli vázaného zástupce pro investičního/ samostatného zprostředkovatele SAB servis s.r.o., IČ: 24704008, se sídlem Jungmannova 748/30, 110 00 Praha 1, v následujících finančních oblastech: investice podle zákona č. 256/2004 Sb., spotřebitelské úvěry dle zákona č. 257/2016 Sb., pojištění dle zákona č. 170/2018 Sb., doplňkové penzijní spoření dle zákona č. 427/2011 Sb. Naše oprávnění je možné ověřit v Seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu České národní banky na http://www.cnb.cz/cnb/jerrs, kde také najdete aktuální informace a podrobnosti o naší registraci a rozsahu našeho oprávnění.

  Chcete být v obraze? Odebírejte naše novinky!

  Subscription Form